Schiphol en Nederlandse Veiligheidsbranche werken samen aan oplossing tekort beveiligingspersoneel

Schiphol en de Nederlandse Veiligheidsbranche gaan samen werken om het tekort aan beveiligingspersoneel, en dan in het bijzonder dat op de luchthaven, op te lossen.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen voorzitter Ard van der Steur en algemeen secretaris Trees van den Broeck namens de beveiligingsbranche en Hanne Buis en Robert Carsouw van de Schiphol-directie. Het gesprek had tot doel om de constructieve verhouding tussen luchthaven en veiligheidsbranche te bevestigen nadat een tekort aan beveiligers de afgelopen dagen tot problemen op de luchthaven leidde.

Concreet betekent de afspraak in ieder geval dat de Nederlandse Veiligheidsbranche de huidige succesvolle campagne ‘wat voor beveiliger ben jij?’ intensief voortzet. Dit jaar worden zo’n vierduizend beveiligers opgeleid, ruim een kwart meer dan in voorgaande jaren. Schiphol komt ook zo snel mogelijk met concrete plannen.

De Schiphol-bestuurders uitten hun waardering voor de prestaties van de beveiligers op de luchthaven. Van der Steur plaatste het huidige tekort aan beveiligers in de context van de algemene krapte op de arbeidsmarkt. Die betekent scherpe concurrentie tussen bedrijven, maar ook tussen hele bedrijfstakken. Beide partijen spraken ook af het gesprek van vrijdag voort te zetten om gezamenlijk aan probleemoplossingen te werken.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →