Meer mannen vermoord in 2021

Vorig jaar zijn in Nederland 126 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag, vijf meer dan in 2020. Bij mannen is het aantal slachtoffers toegenomen van 77 in 2020 naar 88 in 2021. Bij vrouwen vielen er 38 slachtoffers, zes minder dan in 2020.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal slachtoffers van moord of doodslag is sinds 2018 stabiel, op gemiddeld 123 slachtoffers per jaar. Van 2002 tot en met 2004 stierven jaarlijks gemiddeld 231 mensen in Nederland door moord of doodslag.

Vergeleken met 2020 is het aantal vrouwelijke slachtoffers van moord of doodslag tot 40 jaar afgenomen. Het aantal mannelijke slachtoffers ouder dan 40 is juist toegenomen: van 36 in 2020 naar 47 in 2021. In 2021 was 70 procent van de slachtoffers van moord en doodslag tussen 20 en 60 jaar oud. Bijna vier op de tien slachtoffers waren twintigers of dertigers.

Een derde van alle moorden in 2021 werd in de drie grootste steden gepleegd: vijftien in Amsterdam, vijftien in Rotterdam en elf in Den Haag. In de grootste steden, Rotterdam voorop, vallen ook relatief de meeste slachtoffers van moord en doodslag.

Dader

Van 2017 tot en met 2021 had de politie bij 96 procent van de vrouwen die slachtoffer waren van moord en doodslag een dader in beeld. Bij bijna zes op de tien vrouwen die in deze periode werden vermoord was de vermoedelijke dader hun partner of ex-partner. De slachtoffers werden veelal in hun eigen woning met een steekwapen, of door wurging of ander fysiek geweld omgebracht.

Bij 83 procent van de mannen die van 2017 tot en met 2021 zijn vermoord, was een dader in beeld. Deze (vermoedelijke) dader was in 30 procent van de gevallen een kennis of vriend van het slachtoffer, bij ruim 14 procent ging het om een afrekening in het criminele circuit. Drie kwart van de mannen werd omgebracht met een vuur- of steekwapen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →