Grootste zorgen over uitval vitale processen

Nederlanders maken zich meer zorgen over verstoringen van vitale processen. Dreigingen voor de nationale veiligheid die als meest waarschijnlijk worden gezien zijn georganiseerde criminaliteit en cyberdreigingen. Dat blijkt uit de Risico- en Crisisbarometer van de NCTV.

In het onderzoek wordt gekeken naar de beleving van het algemeen publiek van risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid. De najaarsmeting 2022 is uitgevoerd tussen 5 en 19 oktober.

Om inzicht te krijgen in wat Nederlanders als bedreigend ervaren voor de nationale veiligheid beantwoordden deelnemers vragen over zeventien mogelijke gebeurtenissen die een dreiging kunnen zijn voor de nationale veiligheid. Hierbij geven ze aan wat ze denken dat de kans is dat een gebeurtenis voorkomt, hoe ernstig ze die gebeurtenis inschatten en hoeveel zorgen ze zich erover maken – in het algemeen en voor zichzelf en naasten.

Catastrofaal

Als het gaat om dreigingen voor de nationale veiligheid maken inwoners van Nederland zich de meeste zorgen over het stoppen van vitale processen (52 procent), spanningen tussen bevolkingsgroepen (48 procent) en geopolitieke dreigingen (47 procent). Wanneer het zich voor zou doen wordt het stoppen van vitale processen – zoals onder andere langdurig geen elektriciteit, geen gas of geen internet – als het meest ernstig gezien: acht op de tien ziet dit als catastrofaal of zeer ernstig.

Inwoners schatten georganiseerde criminaliteit (76 procent) en cyberdreigingen (73 procent) in als het meest waarschijnlijk (zeer waarschijnlijk + waarschijnlijk). Ten opzichte van de meting in het voorjaar van 2022 is men een aantal dreigingen als meer waarschijnlijk gaan zien, zoals economische bedreigingen (van 54 naar 66 procent) en spanningen tussen bevolkingsgroepen (van 60 naar 68 procent). Het stoppen van vitale processen werd als relatief onwaarschijnlijk geacht in het voorjaar van 2022 (24 procent), maar inwoners achten die waarschijnlijkheid in najaarsmeting een stuk hoger (34 procent).

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →