Kamerleden willen opheldering over verzamelen, opslaan en delen reisdetails luchtvaartpassagiers

De overheid verzamelt volgens het Europese Hof van Justitie veel meer data van vliegpassagiers dan strikt noodzakelijk en toegestaan. Hoewel bedoeld om reisbewegingen van terroristen en zware criminelen in beeld te krijgen, worden nu de reisdetails van alle luchtvaartpassagiers verzameld en jarenlang bijgehouden in een database.

De grootschalige verwerking van PNR-gegevens (Passenger Name Records) moet per direct stoppen, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Kamerleden Hind Dekker-Abdulaziz (D66) en Farid Azarkan (DENK) willen van minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) weten welke persoonsgegevens precies worden verzameld en of het klopt dat deze vijf jaar in een database worden bewaard door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). “Worden gegevens automatisch altijd gedeeld met de Pi-NL, Douane en Koninklijke Marechaussee? Op basis waarvan vindt deze afweging plaats?”

De minister wordt ook gevraagd om opheldering over het delen van gegevens uit de database van Pi-NL met andere instanties in Nederland of het buitenland. “Is het noodzakelijk en evenredig om de gegevens van alle passagiers op te slaan, terwijl dit systeem bedoeld is om reisbewegingen van een kleine groep terroristen en zware criminelen in beeld te krijgen? Waarom heeft u de verwerking van PNR-gegevens niet in lijn gebracht met de wettelijke kaders en de Europese PNR-richtlijn, zoals door de Autoriteit Persoonsgegevens in 2022 werd geadviseerd?

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →