D66 wil opheldering over vrije veroordeelden op Sint Maarten door tekort aan cellen

Minstens 136 personen die tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld op Sint Maarten zitten niet vast door een gebrek aan detentiecapaciteit. D66 vraagt de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om opheldering.

“Hoe groot is het acute tekort aan detentiecapaciteit op Sint Maarten? Wat is het effect van het niet uitvoeren van gevangenisstraffen op Sint Maarten voor het vertrouwen in en het functioneren van de rechtshandhavingsketen aldaar?”, vragen de Kamerleden Sneller, Van der Werf en Wuite aan de bewindslieden.

“Bent u van mening dat de huidige opstopping aan het einde van de justitieketen op SInt Maarten te wijten is aan onevenredig grote investeringen in de delen van de strafrechtketen die zich bezig houden met opsporing, vervolging en berechting? Heeft u aanwijzingen om aan te nemen dat van een dergelijke scheefgroei ook sprake is in de justitieketen van Curaçao of Aruba?”

De Kamerleden willen weten welke mogelijkheden er zijn om in Sint Maarten opgelegde gevangenisstraffen elders in het Koninkrijk ten uitvoer te leggen. Ook vragen zij of de bewindslieden kunnen toezeggen om bij het eerst volgende Vierlandenoverleg met de regering van Sint Maarten in gesprek te gaan over het oplossen van het acute probleem.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →