Veiligheidsbranche aan Kamer: ‘Laat beveiligingsbedrijven politie steunen’

‘Laat particuliere beveiligingsbedrijven de politie ondersteunen. Gebruik de menselijke en technologische capaciteiten van die bedrijven om als extra ogen en oren van de politie te functioneren, maar laat het geweldsmonopolie bij de politie.’

Die oproep doet de Nederlandse Veiligheidsbranche in een brief aan de Tweede Kamer voorafgaand aan debatten eind juni over de politie, criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

In de brief zet de bedrijfstakvereniging uiteen wat de stand van zaken is op het vlak van publiek-private samenwerking tussen politie en particuliere beveiliging en hoe die verbeterd kan worden. Zowel politie als demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid hebben zich voorstanders van zulke samenwerking getoond vanwege de groeiende uitdagingen waarvoor de politie staat. Gebruikmaking van de 32.000 Nederlandse beveiligers kan mogelijk uitkomst bieden.

Hoger tempo

De Nederlandse Veiligheidsbranche stelt ook dat het tempo waarin de samenwerking zich ontwikkelt omhoog mag. Concreet zijn volgens de vereniging noodzakelijk een landelijk beleidskader voor publiek-private samenwerking, een geoormerkt budget voor de uitvoering ervan en betere gebruikmaking van de wettelijke mogelijkheden voor informatiedeling.

Als terreinen waarop (beter) kan worden samengewerkt, wijst de Nederlandse Veiligheidsbranche op informatiedeling, opsporing, aanpak van ondermijning, bewaken en beveiligen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →