Veiligheidsbranche over Prinsjesdag: oplossing problemen arbeidsmarkt laat nog langer op zich wachten

Oplossing van het tekort aan gekwalificeerd personeel en problemen rond flexwerk voor beveiligingsbedrijven zijn op Prinsjesdag niet dichterbij gekomen en laten daardoor nog langer op zich wachten. De verhoging van het minimumloon kan daarbij zorgen voor zorgwekkend oplopende personeelskosten.

Veiligheidsbranche over Prinsjesdag: oplossing problemen arbeidsmarkt laat nog langer op zich wachten Lees verder

Strengere maatregelen tegen voortzetten criminele activiteiten vanuit detentie

Het uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) plaatsen van criminele kopstukken betekent niet dat de monitoring van deze gedetineerden stopt. Om te voorkomen dat gedetineerden vanuit de gevangenis doorgaan met criminele activiteiten wordt onder meer het oprichten van een Detentie Intelligence Unit onderzocht. Die moet bijdragen aan een betere informatiepositie van de betrokken ketenpartners.

Strengere maatregelen tegen voortzetten criminele activiteiten vanuit detentie Lees verder

Snellere certificering producten branddetectie door gemeenschappelijk aanvraagformulier

EFSG, een vereniging van Europese certificatie-instellingen in de brand- en beveiligingssector, en de Task Force EFSG van Euralarm hebben een gemeenschappelijk aanvraagformulier ontwikkeld voor EFSG-certificering. Dit kan worden gebruikt voor het indienen van een aanvraag voor meerdere certificeringen.

Snellere certificering producten branddetectie door gemeenschappelijk aanvraagformulier Lees verder