Gebruik ‘slimme’ apparaten stijgt, ook meer zorgen over privacy en beveiliging

Smart tv’s en slimme meters voor water, gas of elektriciteit: steeds meer Nederlanders hebben thuis een of meer ‘slimme’ apparaten of systemen die met het internet zijn verbonden. Het gebruik van onder meer slimme beveiligingssystemen is de afgelopen twee jaar ongeveer verdubbeld.

Gebruik ‘slimme’ apparaten stijgt, ook meer zorgen over privacy en beveiliging Lees verder

Cyberhygiëne

Cyberhygiëne is een woord dat steeds vaker te horen is tijdens debatten over digitale veiligheid. Waarmee bedoeld wordt dat bedrijven en organisaties minimaal hun basis op orde moeten hebben als het gaat om maatregelen zoals snelle en betrouwbare detectie van afwijkend gedrag op hun netwerken, het installeren van antivirussoftware, updates en upgrades en vergroten van veiligheidsbewustzijn onder medewerkers door hen te wijzen op het risico van bijvoorbeeld phishingmails. Maatregelen die eigenlijk net zo vanzelfsprekend zouden moeten zijn als handenwassen, maar die in de praktijk ook vandaag de dag nog altijd geen gemeengoed zijn.

Cyberhygiëne Lees verder

NCSC deelt informatie over dreigingen en incidenten nu ook met niet-vitale bedrijven

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) mag informatie over dreigingen en incidenten nu ook delen met bedrijven en organisaties die niet als vitaal zijn aangemerkt of binnen de rijksoverheid vallen. Dit is mogelijk doordat de aangepaste Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) in werking is getreden.

NCSC deelt informatie over dreigingen en incidenten nu ook met niet-vitale bedrijven Lees verder