Burgemeester kan per 1 januari 2024 woning sluiten bij geweld, ook doxing wordt strafbaar

Explosies bij woningen, beschietingen van een pand, het gebruik van ernstig geweld bij een gebouw in een woonwijk en buurtbewoners die zich niet veilig voelen door het aantreffen van wapens in een woning. Per 1 januari 2024 is wettelijk geregeld dat burgemeesters de bevoegdheid hebben om in dat soort situaties een woning te sluiten om de openbare orde in een buurt te bewaken.

Burgemeester kan per 1 januari 2024 woning sluiten bij geweld, ook doxing wordt strafbaar Lees verder

Maximum straffen zware drugscriminaliteit omhoog

Bij de zwaarste vormen van drugscriminaliteit kan straks harder worden opgetreden. De georganiseerde misdaad die zich bezighoudt met harddrugs, is de laatste decennia enorm veranderd en verhard. Daarom wordt meer ruimte geboden om hogere straffen te eisen en op te leggen in strafzaken waar harddrugs in het spel zijn.

Maximum straffen zware drugscriminaliteit omhoog Lees verder

Strengere maatregelen tegen voortzetten criminele activiteiten vanuit detentie

Het uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) plaatsen van criminele kopstukken betekent niet dat de monitoring van deze gedetineerden stopt. Om te voorkomen dat gedetineerden vanuit de gevangenis doorgaan met criminele activiteiten wordt onder meer het oprichten van een Detentie Intelligence Unit onderzocht. Die moet bijdragen aan een betere informatiepositie van de betrokken ketenpartners.

Strengere maatregelen tegen voortzetten criminele activiteiten vanuit detentie Lees verder

Aanvraag ID-kaart gedetineerde makkelijker door wijziging Paspoortwet

Gedetineerden kunnen eenvoudiger een ID-kaart aanvragen door een wijziging in de Paspoortwet per 1 september. De burgemeester van de gemeente waar de penitentiaire inrichting is gevestigd kan voortaan een ID-kaart verstrekken zonder dat een gedetineerde in de betreffende gemeente ingeschreven staat.

Aanvraag ID-kaart gedetineerde makkelijker door wijziging Paspoortwet Lees verder