Strengere maatregelen tegen voortzetten criminele activiteiten vanuit detentie

Het uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) plaatsen van criminele kopstukken betekent niet dat de monitoring van deze gedetineerden stopt. Om te voorkomen dat gedetineerden vanuit de gevangenis doorgaan met criminele activiteiten wordt onder meer het oprichten van een Detentie Intelligence Unit onderzocht. Die moet bijdragen aan een betere informatiepositie van de betrokken ketenpartners.

Strengere maatregelen tegen voortzetten criminele activiteiten vanuit detentie Lees verder

Aanvraag ID-kaart gedetineerde makkelijker door wijziging Paspoortwet

Gedetineerden kunnen eenvoudiger een ID-kaart aanvragen door een wijziging in de Paspoortwet per 1 september. De burgemeester van de gemeente waar de penitentiaire inrichting is gevestigd kan voortaan een ID-kaart verstrekken zonder dat een gedetineerde in de betreffende gemeente ingeschreven staat.

Aanvraag ID-kaart gedetineerde makkelijker door wijziging Paspoortwet Lees verder

Proef met regionaal reisverbod voor geweldplegers in OV vertraagd door privacywetgeving

De proef met een regionaal reisverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen personeel of reizigers in het openbaar vervoer blijft vooralsnog steken op privacywetgeving. Ook krijgen boa’s in het OV niet eerder dan in 2024 toegang tot het rijbewijzenregister.

Proef met regionaal reisverbod voor geweldplegers in OV vertraagd door privacywetgeving Lees verder

AP: nog grote stappen nodig om grip te krijgen op algoritmes en AI

De overheid en het bedrijfsleven moeten grote stappen maken om meer grip te krijgen op algoritmes en artificiële intelligentie (AI). In afwachting op EU-wetgeving, zijn concrete acties wenselijk. Innovaties zoals intelligente chatbots en gebrekkig inzicht in bestaande algoritmes zijn de belangrijkste risico’s.

AP: nog grote stappen nodig om grip te krijgen op algoritmes en AI Lees verder

Maximale gevangenisstraf voor doodslag per 1 juli verhoogd naar 25 jaar

Per 1 juli wordt de maximale gevangenisstraf voor doodslag verhoogd van 15 naar 25 jaar. In 2006 is met een amendement bij de Wet herijking wettelijke strafmaxima de maximumduur van de tijdelijke gevangenisstraf als alternatief voor de levenslange gevangenisstraf verhoogd van 20 naar 30 jaar, om het gat tussen deze straf en de levenslange gevangenisstraf te verkleinen.

Maximale gevangenisstraf voor doodslag per 1 juli verhoogd naar 25 jaar Lees verder

Onderzoekers kritisch over invoering Italiaans detentieregime in EBI

Een pas op de plaats is nodig bij de beslissing om extra beperkende maatregelen over te nemen uit het Italiaanse artikel 41-bis detentieregime in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Nederland. Aandachtspunten zijn onder meer de duur van de zwaar beperkende maatregelen en de uitgangspunten van maatwerk en een humane detentie die het Nederlandse gevangeniswezen kenmerken.

Onderzoekers kritisch over invoering Italiaans detentieregime in EBI Lees verder