Van crisis tot crisis: geleerde lessen belangrijker dan ooit

Georganiseerde drugsgerelateerde criminaliteit, drie jaar coronacrisis, de situatie in Oekraïne, de vluchtelingencrisis en toenemende cyberdreigingen waarmee bedrijven en organisaties te maken hebben. Meerdere complexe crises beïnvloeden de vitale infrastructuur, democratische rechtsorde en het welzijn van burgers. Grondstoffen worden schaarser, toeleveringsketens zijn verstoord en er zijn meer mensen op de vlucht dan ooit. Deze simultane dreiging vergt veel van bestuurders en publiek- en private organisaties in de crisisaanpak. Zes experts deelden eind november hun ervaringen, tips en tricks tijdens het seminar ‘Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing’, dat werd georganiseerd door SVDC

Van crisis tot crisis: geleerde lessen belangrijker dan ooit Lees verder

Inspectie onderzoekt functioneren Nationale Veiligheid Strategie

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) werkt zoals die is bedoeld. De NVS is ontwikkeld om mogelijke crises en rampen tijdig te onderkennen, waar mogelijk te voorkomen en/of de gevolgen hiervan te beperken. De strategie dient ook om duidelijkheid te geven over risico’s die de overheid niet (helemaal) kan wegnemen.

Inspectie onderzoekt functioneren Nationale Veiligheid Strategie Lees verder

Boek ‘Leren van corona’: inzichten vanuit de praktijk

Al bijna twee jaar duurt de coronacrisis nu en de ‘harde’ lockdown die half december van kracht werd toont aan dat het licht aan het eind van de tunnel nog niet in zicht is. Er zijn inmiddels tal van publicaties verschenen over crisisbeheersing en corona. Meestal richten deze zich op een specifiek thema. Een boek dat de coronacrisis belicht vanuit een breder perspectief ontbrak tot dusver. In het nieuwe boek ‘Leren van corona’, dat afgelopen maand werd gepresenteerd door SVDC, komen experts uit de zorgsector, het openbaar bestuur, het (vitale) bedrijfsleven en het onderwijs aan het woord. Ook bevat het boek analyses rond het morele dilemma van vrijheid versus veiligheid, de nationale crisisstructuur alsmede een kijk op de internationale crisisaanpak. Tijdens een symposium in Zeist gaven de auteurs een toelichting op hun bijdrages.

Boek ‘Leren van corona’: inzichten vanuit de praktijk Lees verder