Inspectie onderzoekt functioneren Nationale Veiligheid Strategie

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) werkt zoals die is bedoeld. De NVS is ontwikkeld om mogelijke crises en rampen tijdig te onderkennen, waar mogelijk te voorkomen en/of de gevolgen hiervan te beperken. De strategie dient ook om duidelijkheid te geven over risico’s die de overheid niet (helemaal) kan wegnemen.

Inspectie onderzoekt functioneren Nationale Veiligheid Strategie Lees verder

Samenhangend beeld cybersecurity vitale processen: meer aandacht nodig voor risicomanagement

Organisaties en processen die een belangrijke rol hebben in het functioneren van de maatschappij moeten hun digitale veiligheid op orde hebben. In het ‘Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022’ pleiten zeven toezichthouders voor meer aandacht voor het risicomanagement bij deze organisaties.

Samenhangend beeld cybersecurity vitale processen: meer aandacht nodig voor risicomanagement Lees verder