Veiligheidsbranche: keurmerk beveiliging toepassen bij kritieke infrastructuur

Het bestaande onafhankelijke Keurmerk Beveiliging moet een centrale rol spelen in beleid om de kritieke infrastructuur in Nederland te beschermen. Daarmee wordt voorkomen dat er meerdere certificeringssystemen naast elkaar bestaan en kan de beveiliging van kritieke infrastructuur betrouwbaar worden uitgevoerd.

Veiligheidsbranche: keurmerk beveiliging toepassen bij kritieke infrastructuur Lees verder

Toepassing Chinese apparatuur in vitale sectoren ‘niet onwenselijk’, mits risico’s zorgvuldig zijn afgewogen

Chinese apparatuur mag worden gebruikt in vitale sectoren, mits de risico’s zorgvuldig zijn afgewogen en eventuele noodzakelijke maatregelen worden genomen om mogelijke risico’s te beheersen. Dat antwoorden staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) op vragen van de VVD over Chinese bewakingscamera’s in nieuwe treinen van NS.

Toepassing Chinese apparatuur in vitale sectoren ‘niet onwenselijk’, mits risico’s zorgvuldig zijn afgewogen Lees verder

Inspectie onderzoekt functioneren Nationale Veiligheid Strategie

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) werkt zoals die is bedoeld. De NVS is ontwikkeld om mogelijke crises en rampen tijdig te onderkennen, waar mogelijk te voorkomen en/of de gevolgen hiervan te beperken. De strategie dient ook om duidelijkheid te geven over risico’s die de overheid niet (helemaal) kan wegnemen.

Inspectie onderzoekt functioneren Nationale Veiligheid Strategie Lees verder

Samenhangend beeld cybersecurity vitale processen: meer aandacht nodig voor risicomanagement

Organisaties en processen die een belangrijke rol hebben in het functioneren van de maatschappij moeten hun digitale veiligheid op orde hebben. In het ‘Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022’ pleiten zeven toezichthouders voor meer aandacht voor het risicomanagement bij deze organisaties.

Samenhangend beeld cybersecurity vitale processen: meer aandacht nodig voor risicomanagement Lees verder

Het verschil tussen ‘vals alarm’ en kordaat optreden

Van ‘hero’ tot ‘zero’: de beveiliger die verdacht gedrag signaleert en incidenten voorkomt wordt geprezen, terwijl ‘valse alarmen’ en verkeerde inschattingen consequenties hebben. Hoe bepalen beveiligers en centralisten in meldkamers wanneer zij wel of niet alarm moeten slaan? Menselijke observatie is afhankelijk van onder meer intuïtie en vooringenomenheid. Tijdens GSX+ 2020 van ASIS International was te zien hoe prestaties van observanten meetbaar zijn te maken en systematische beoordelingsfouten en vooroordelen zijn te herkennen. Ook was er aandacht voor diefstal van vracht in de internationale luchtvaart en hoe toeleveringsketens hiertegen zijn te beschermen.

Het verschil tussen ‘vals alarm’ en kordaat optreden Lees verder