Politie wil paraatheid verbeteren, mogelijk meer geweldsmiddelen

De politie zou steeds vaker te maken krijgen met massaal, georganiseerd en gericht geweld. Daarom wordt in 2023 gestart met een programma waarbij het versterken, innoveren en borgen van de paraatheid van de politie centraal staat. Ook aanvulling van de bestaande geweldsmiddelen is een optie.

Politie wil paraatheid verbeteren, mogelijk meer geweldsmiddelen Lees verder

Wet moet duidelijker kader bieden voor verwerking persoonsgegevens tijdens strafrechtelijke onderzoeken

Het huidige juridische kader is nog onvoldoende aangepast aan de nieuwe realiteit van opsporingsonderzoeken waarbij de politie grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelt. Om de privacy van personen beter te beschermen, moet het Wetboek van Strafvordering een duidelijker kader bieden voor het verwerken van persoonsgegevens tijdens digitaal opsporingsonderzoek.

Wet moet duidelijker kader bieden voor verwerking persoonsgegevens tijdens strafrechtelijke onderzoeken Lees verder

Magistraten kunnen in ernstige zaken veelal uit de voeten met jeugdsanctierecht

Rechters en officieren van justitie zeggen in meerderheid in ernstige gewelds- en zedenzaken gepleegd door jeugdigen (16-23 jaar) uit de voeten te kunnen met de mogelijkheden die het huidige jeugdsanctierecht biedt. Toch zijn hun ervaringen en opvattingen divers.

Magistraten kunnen in ernstige zaken veelal uit de voeten met jeugdsanctierecht Lees verder

Apothekers ondervinden veel last van verbale en fysieke agressie

Zeven op de tien apotheekteams ondervinden dagelijks last van frustratie en/of onbegrip van patiënten. Afgelopen jaar had 40 procent van hen wekelijks last van verbale en/of fysieke agressie. 20 procent maakte deze vormen van agressie dagelijks mee. De onvrede en agressie in de apotheek is een belangrijke reden voor de uitstroom van personeel.

Apothekers ondervinden veel last van verbale en fysieke agressie Lees verder