Meer drugs per post onderschept door douane

Het aantal kilo’s drugs dat de Douane afgelopen halfjaar in beslag nam, is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2021. Opvallend is de verdriedubbeling van het aantal poststukken met synthetische drugs dat is onderschept.

Uit de halfjaarcijfers van de Douane blijkt dat in het eerste halfjaar 22.009 kilogram cocaïne is onderschept. Dat is iets lager dan in de eerste helft van 2021. Toen is er 22.456 kilo cocaïne onderschept.

Het aantal zendingen voor Nederland dat in het buitenland in beslag is genomen, laat daarentegen een grote stijging zien. Van 30.000 kilo in de eerste helft van 2021, naar 47.000 kilo een jaar later. De Douane heeft de afgelopen jaren de samenwerking met andere landen uitgebreid, bijvoorbeeld door vaker informatie uit te wisselen met landen van waaruit veel cocaïne wordt gesmokkeld.

Meer fysieke controles

Het afgelopen jaar is het aantal fysieke controles op de uitgaande post opgeschroefd. Ook werkt de Douane samen met onder andere de Verenigde Staten en Australië. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal in beslag genomen postzendingen vanuit Nederland. Het gaat om ongeveer 13.500 in beslag genomen zendingen. Dat is een verdriedubbeling van het aantal onderschepte poststukken een jaar eerder.

Naast cocaïne heeft de Douane ook andere soorten drugs onderschept, zoals heroïne, marihuana en qat. Opvallend is de 65 kilo XTC die de Douane heeft onderschept in de haven van Rotterdam. De zending was bestemd voor Chili. Het was voor het eerst sinds 2017 dat de Douane weer XTC aantrof, wereldwijd worden al jaren amper maritieme vangsten van XTC/MDMA gemeld.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →