Veiligheidsbranche uit zorgen over gevolgen verhoging wettelijk minimumloon voor evenementen- en horecabeveiliging

Een verhoging van het wettelijk minimumloon, zoals het kabinet wil, heeft een behoorlijke impact op de cao voor de evenementen- en horecabeveiligingsbranche. De Nederlandse Veiligheidsbranche uit haar zorgen in een brief aan het ministerie van Sociale Zeken en Werkgelegenheid.

De brancheorganisatie vraagt onder meer om het SER advies op te volgen en het bedrijfsleven te compenseren voor de stijging van kosten. De evenementen- en horecabeveiliging kenmerkt zich door grote pieken en dalen in het werkaanbod en de momenten waarop omzet kan worden gerealiseerd. Veel evenementen vinden plaats gedurende de zomerperiode en in december rond de feestdagen. Bovendien kent de omzet een extra grillig karakter doordat diensten veelal in de weekenden worden aangeboden.

Specifiek dit deel van de beveiligingsmarkt is hard getroffen door de coronamaatregelen, schrijft voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Twee jaar lang viel de omzet terug naar nagenoeg nihil. Veel bedrijven hebben nog jaren nodig om opgebouwde (belasting)schulden af te lossen.

Specifiek voor deze sector wordt een cao evenementen en horecabeveiliging (cao EHB) afgesloten. De normale arbeidsduur in deze cao en de daarop gebaseerde (uur)lonen bedraagt 40 uur. De ambitie van caopartijen is om de uitvoerende beveiligers te belonen op 102 procent van het wettelijk minimumloon, gepeild op 1 januari van enig jaar.

Drie stappen

Naast de ’technische’ aanpassingen uit de internetconsultatie ‘Wijziging Besluit en Regeling uitvoering Wet invoering minimumuurloon’ die betekenen dat het wettelijk minimumloon gebaseerd op een 40-urige werkweek (zoals de cao EHB) wordt vervangen door een wettelijk minimumloon gebaseerd op een 36-urige werkweek, heeft het kabinet besloten om het wettelijk minimumloon in drie stappen met in totaal 7,5 procent te verhogen.

Als de cao de ‘normale’ contractloonstijging zou volgen, zou dat samen met de aangekondigde maatregelen betekenen dat de lonen in de komende 2,5 jaar met bijna 30 procent stijgen. Van der Steur: “De extra loonstijging, los van de normale contractloonstijging, bedraagt ruim 20 procent. Het effect op de exploitatie van een gemiddeld evenementen- en horecabeveiligingsbedrijf is als volgt waarbij gemiddeld de personeelskosten zo’n 85 procent van de omzet bedragen en deze personeelslast is verdeeld in 85 procent voor beveiligers in de laagste loonschalen en 15 procent overig.”

“Hierbij is nog slechts rekening gehouden met een geringe stijging van de overige (personeels)kosten wat gezien de huidige inflatiecijfers weinig reëel lijkt. Een bedrijf met omzet 100 en een bruto marge van 3 die in staat is zijn ‘gewone’ indexatie te koppelen aan de normale contractloonstijging zal – zonder aanvullende maatregelen – zijn bruto marge zien omslaan in een groot verlies. Om de marge op peil te houden, zou deze ondernemer zijn prijzen met meer dan 20 procent moeten verhogen in de komende jaren.”

Enorme uitdaging

Van der Steur: “Als toeleverancier in het business-to-business segment een enorme uitdaging die betekent dat de ondernemer verder in de verdrukking komt en/of klanten deze kostenstijgingen zullen doorberekenen in de ticketverkoopprijs voor evenementen of optredens of de verkoopprijzen in de horeca. Echter onze verwachting is dat dit in veel gevallen niet mogelijk zal blijken waardoor de voorheen bloeiende evenementen en (nacht)horeca sector een verdere economische tik te verwerken zal krijgen en de werkgelegenheid in de evenementen,- en horecabeveiliging zal krimpen. Dat heeft gevolgen voor veel mensen die het werk in deze sector vaak zien als opstap naar een baan in het brede veiligheidsdomein waaronder ook bijvoorbeeld politie, marechaussee of bijzonder opsporingsambtenaar.”

De kabinetsvoorstellen zijn mede geadviseerd door de SER in haar middellange termijn advies van juni 2021 voor tal van veranderingen op de arbeidsmarkt. Van der Steur: “VNO-NCW heeft met dit advies ingestemd en als lid daarvan de Nederlandse Veiligheidsbranche dus ook. Echter, in het genoemde SER MLT advies waren ook voorstellen opgenomen om het bedrijfsleven te compenseren voor de stijging van kosten. Dat element komt niet terug, waardoor de balans die het SER MLT-advies kende, wegvalt.”

Forse extra kostenpost

De Nederlandse Veiligheidsbranche roept het kabinet dan ook op hiervoor aandacht te hebben. “Daarnaast wordt wel heel gemakkelijk gesproken over de ’technische’ wijziging om voortaan uit te gaan van één WML uurloon gebaseerd op een normale arbeidsduur van 36 uur. Met name voor sectoren – zoals de onze – waar het uurloon is gebaseerd op een 40-urige werkweek leidt dit tot een forse extra kostenpost. De gewone additionele verhoging van in totaal 7,5 procent zou mogelijk nog te absorberen zijn, maar deze ingreep niet. We pleiten er dan ook voor dit door van het pakket maatregelen niet of in geleidelijker en meer stappen in te voeren.”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →