Nieuwe cybersecuritystrategie: meer zicht op dreigingen en digitale weerbaarheid

Het kabinet heeft maandag de Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. In een bijbehorend actieplan zijn concrete acties omschreven voor een digitaal veilige samenleving.

Om de visie te realiseren zijn doelen geformuleerd langs vier pijlers. Ten eerste het verhogen van de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Verder is er aandacht voor onder meer het bieden van veilige en innovatieve digitale producten en diensten, de beschikbaarheid van voldoende cybersecurity specialisten en de digitale weerbaarheid van burgers.

Om de doelen te bereiken wordt het stelsel rondom digitale veiligheid versterkt. Hiertoe worden het Nationaal Cybersecurity Centrum, Digital Trust Center en het Cyber Security Incident Response Team for Digital Service Providers samengevoegd tot één nationale cybersecurity autoriteit.

Daarnaast komt er wet- en regelgeving die helder en toetsbaar is, waardoor vrijblijvendheid voor het treffen van maatregelen verleden tijd moet worden. Eisen voor veilige hard- en software worden in EU-verband gesteld.

Cyberweerbericht

Ook moet er meer zicht komen op dreigingen. De politie stelt jaarlijks een veiligheidsbeeld over cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit op, waarin de belangrijkste criminele fenomenen, werkwijzen en het risico hiervan voor de samenleving geschetst worden. Ook wordt periodiek een cyberweerbericht gepubliceerd.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →