Herziene versie NEN 5096 ‘Inbraakwerendheid’ gepubliceerd

Recent is de NEN 5096:2022 ‘Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden’ gepubliceerd. Het betreft een aanvulling op NEN-EN 1627.

In NEN 5096:2022 worden aspecten behandeld die niet vallen onder het toepassingsgebied van NEN-EN 1627 (garagedeuren), of waar in Nederland vanwege de relatie met de praktijk (of het ontbreken hiervan) anders over wordt gedacht.

Ook worden aspecten beschreven die in NEN-EN 1627 aan nationale regelgeving worden overgelaten (glastabel, afsluitbaarheid). Daarnaast is een beproeving opgenomen om te kunnen komen tot een acceptabel niveau van inbraakwerendheid bij toepassing van niet-afsluitbare bedieningspunten.

Hierbij wordt opgemerkt dat producten die voldoen aan NEN 5096:2022 niet automatisch voldoen aan NEN-EN 1627 en omgekeerd. Dit komt door de aanvullende beproeving ten behoeve van manipulatie en de verwijzing naar NEN 5089 voor het hang- en sluitwerk. De normcommissie streeft ernaar in de toekomst te komen tot een volledige afstemming tussen NEN 5096 en NEN-EN 1627.

NEN 5096:2022 vervangt NEN 5096:2012, NEN 5096:2012/A1:2015 en Ontw. NEN 5096:2022. Op moment van publicatie wordt in het Bouwbesluit verwezen naar NEN 5096:2012 + A1:2015. Deze versie wordt van kracht nadat deze officieel is aangewezen door het Bouwbesluit door wijziging van bijlage I bij het Bouwbesluit.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →