Techniek Nederland en CCV gaan intensiever samenwerken bij BORG

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Techniek Nederland gaan intensiever samenwerken bij BORG. Het CCV is eigenaar van de keurmerken BORG-B (bouwkundige inbraakbeveiliging) en BORG-E (elektronische inbraakbeveiliging). Techniek Nederland vertegenwoordigt een groot aantal beveiligingsbedrijven.

In de afgelopen jaren was er wel contact tussen beide partijen, maar had de samenwerking geen formele status. De nieuwe afspraken houden in dat Techniek Nederland deelneemt aan de Commissie van Belanghebbenden Inbraakpreventie en daarnaast leden afvaardigt voor het deskundigenpanel BORG en het werkteam BORG-A.

Met het BORG-certificaat kunnen bedrijven aantonen dat hun bedrijfspand goed beveiligd is tegen inbraak. Een verzekeraar kan bij het verzekeren van een bedrijfspand zo’n certificaat eisen. Een BORG-certificaat wordt alleen verstrekt door een BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Om beveiligingsbedrijven te helpen om aan de eisen te voldoen, is door het CCV het certificatieschema BORG opgesteld. Hierin staan de criteria voor een bedrijf om gecertificeerd te worden door Kiwa.

In maart dit jaar startte het CCV met een nieuw deskundigenpanel BORG. Dit panel is verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de keurmerken BORG-B en BORG-E. Aanpassingen voor deze certificatieschema’s legt het deskundigenpanel ter goedkeuring voor aan de Commissie van Belanghebbenden. Het CCV verwacht begin 2024 nieuwe versies van de keurmerken BORG-B en BORG-E te publiceren.

BORG-A

Daarnaast buigt een aparte werkgroep zich over de ontwikkeling van het nieuwe schema BORG-A. Dit nieuwe keurmerk richt zich enkel op het opstellen van een goed beveiligingsplan, waarbij het draait om de samenhang van de beveiligingsmaatregelen.

In de praktijk zal BORG-A voornamelijk gelden voor objecten die buiten de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 vallen, dit is een beproefd instrument om het inbraakrisico van bedrijfsgebouwen en woningen te bepalen. Dit kan ook gelden voor objecten met (zeer) hoge risico’s. De ontwikkeling van het nieuwe schema bevindt zich volop in de pilotfase. Leden van Techniek Nederland leveren een constructieve bijdrage door deel te nemen aan de proef.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →