Vertrouwen in de politie blijft stabiel in 2022

Het vertrouwen dat de samenleving heeft in de politie was in 2022 stabiel. Burgers vinden de politie belangrijk voor het goed functioneren van de maatschappij. Zo blijft de bereidheid van mensen aanwezig om informatie met de politie te delen en om te doen wat de politie vraagt.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Vertrouwen- en reputatiemonitor van de politie. Het onderzoek bestaat uit een representatieve steekproef onder de bevolking en is gericht op onderwerpen als nabijheid, rechtvaardigheid en effectiviteit.

Twee derde van de respondenten beoordeelt de reputatie van de politie als ‘redelijk’ tot ‘uitstekend’. Ongeveer een vijfde beoordeelt de reputatie als ‘slecht’. Dit zouden overwegend burgers zijn met een breed wantrouwen in de overheid, burgers die teleurgesteld zijn na een aangifte, burgers die teleurgesteld zijn in het optreden van de politie en burgers die in aanraking met justitie zijn gekomen. Zij voelen zich onvoldoende gehoord, gezien en geholpen door de politie.

Binnen de groep respondenten die de politie een slechte tot matige score geven, is het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond licht oververtegenwoordigd. Daarom is dit jaar voor de tweede keer extra onderzoek naar de waardering van de politie binnen deze groep uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de politie bij deze groep lager scoort op thema’s als inzet van geweld, rechtvaardig handelen en oog hebben voor slachtoffers. Ook vindt deze groep nabijheid en rechtvaardigheid van de politie belangrijker in vergelijking met de brede doelgroep.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →