NEN presenteert ontwerpnorm brandveiligheid parkeergarages

NEN heeft het ontwerp van de nieuwe norm NEN 6067 ‘Brandveiligheid van parkeergarages – Risicobeheersing’ gepubliceerd. Het ontwerp bevat een methode waarmee de brandveiligheid kan worden beoordeeld van een bouwwerk met een parkeergarage met brandcompartimenten die groter zijn dan volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit is toegestaan.

De norm kan worden toegepast om een risicoafweging te maken, los van de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Een eigenaar of gebruiker kan een afweging maken van het risico op schade en tussen de maatregelen die worden getroffen om dit risico al dan niet te beperken.

Afhankelijk van een specifieke situatie kan worden gekozen voor passende maatregelen waarmee het risico op brand in voldoende mate wordt beperkt. Van de maatregelen die in deze norm genoemd worden, kan worden afgeweken door een selectie te maken van gelijkwaardige maatregelen.

Belanghebbenden kunnen tot 15 september 2023 online commentaar op het ontwerp indienen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →