Nieuwe cao politie ondertekend, lonen 9,5 procent omhoog

De politiebonden, directeur-generaal politie en veiligheidsregio’s Monique Vogelzang van Justitie en Veiligheid en korpschef Van Essen hebben de nieuwe politie-cao ondertekend. De salarissen van het politiepersoneel gaan met gemiddeld 9,5 procent omhoog gedurende de looptijd van de cao van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025.

De partijen bereikten afgelopen maand een akkoord. De leden van de politiebonden hebben ingestemd met dit resultaat. Inmiddels zijn gesprekken begonnen over een nieuwe cao die vanaf 1 juli 2024 ingaat.

Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen naast de salarisverhoging ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao het maandinkomen te verbeteren. Vooruitlopend op de nieuwe cao ontvangen medewerkers in de eerste zes maanden van 2024 een bedrag van 200 euro per maand extra.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →