Politie mag automatische drone testen in Twente

De politie heeft toestemming gekregen om te testen met een automatische drone binnen het publiek domein in Twente. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft daarvoor een ontheffing verstrekt.

Deze maakt het mogelijk om rondom de voormalige vliegbasis Twente te testen met het automatisch vliegen buiten het zicht van een piloot. Daarnaast mag de drone binnen het zicht van aangewezen medewerkers van de politie binnenkort ook worden getest bij daadwerkelijke hulpverlening. Het doel van deze pilot is om de meldkamer bij noodsituaties sneller te voorzien van een situatiebeeld om zo beter de juiste hulpverlening te kunnen sturen.

De politie startte in het voorjaar van 2022 met een pilot om met een automatische drone in de meldkamer sneller een actueel beeld te kunnen krijgen van incidenten. De inzet van deze drone is bedoeld om te ondersteunen in de noodhulp bij hulpverlening en opsporing. Dit zijn bijvoorbeeld verkeersongevallen, woninginbraken of overvallen. De automatische drone is niet bedoeld voor surveillance en de inzet bij ordehandhaving.

Groen licht

Sinds de start van de pilot zijn piloten geworven en opgeleid en is bestaande techniek bij de politie aangepast zodat deze is voorbereid op het werken met de drone. Ook is met burgers gesproken over privacy en acceptatie bij de inzet van politiedrones en er is op de Twente Safety Campus in Enschede volop getest met de simulatie van verschillende incidenten.

Op basis van informatie en ervaring die is opgedaan is er tegelijkertijd gewerkt aan een aanvraag bij de ILT om de drone bij daadwerkelijke inzetten te mogen testen. Deze aanvraag moest onder andere voldoen aan verschillende wet- en regelgeving en aantonen dat er voldoende zekerheid is over de veilige inzet van de automatische drone. De ILT heeft deze aanvraag begin april goedgekeurd. Daarmee is groen licht gegeven om het vliegen met automatische drone buiten zicht verder te kunnen testen.

In een gebied van zes vierkante kilometer bij de voormalige vliegbasis Twente mag er nu verder worden getest met het zelfstandig en buiten zicht van een piloot vliegen (Beyond Visual Line of Sight) in het luchtruimklasse G. De drone vliegt automatisch, maar een gediplomeerd piloot houdt de vlucht in de gaten en kan ingrijpen als dat nodig is. Op dit moment mag daarbij nog niet boven bebouwd gebied worden gevlogen.

Vermiste personen

De drone mag daarnaast binnenkort ook voor het eerst worden getest bij daadwerkelijke hulpverlening. Dit gebeurt vanaf de locatie van het incident waarbij binnen het zicht van aangewezen medewerkers van de politie wordt gevlogen (Extended Visual Line of Sight). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de zoektocht naar vermiste personen in landelijk gebied.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →