Veranderingen voor PAC’s en toezichtcentrales op komst

De Regeling Particulierebeveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR), de Europese norm voor PAC’s (NEN-EN 50518) en het CCV PAC-schema worden binnenkort gewijzigd. Al deze veranderingen brengen verwarring bij Nederlandse Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) en toezichtcentrales. Volgens de wet moet een Particuliere Alarmcentrale (PAC) een vergunning hebben. Voor het verkrijgen van een vergunning is een certificaat nodig. Dit certificaat wordt afgegeven op basis van het CCV PAC-schema of conform de norm NEN-EN 50518. Het CCV biedt de komende periode daarom meer duidelijkheid en gaat en alarm- en toezichtcentrales informeren over de laatste stand van zaken.

Wijzigingen RPBR
De RPBR wordt binnenkort gewijzigd. Volgens het CCV is op dit moment nog niet duidelijk wat de wijzigingen van de regeling precies zijn en welke gevolgen deze zullen hebben. Dit is pas zeker als de nieuwe regeling door het ministerie van Justitie en Veiligheid is gepubliceerd. Naar verwachting komt er een overgangsregeling. Dit kan betekenen dat particuliere alarmcentrales en toezichtcentrales snel een vergunning moeten aanvragen, maar een langere tijd hebben om het certificaat te behalen.

Wijzigingen CCV PAC-schema en Europese norm
De nieuwe versie van het CCV PAC-schema is afhankelijk van de wijzigingen van de Europese norm. Het schema is hier op gebaseerd. De wijzigingen die doorgevoerd gaan worden zijn nog niet bekend. Naar verwachting wordt de nieuwe versie van de Europese norm in het eerste kwartaal 2019 gepubliceerd. Het CCV streeft ernaar om het nieuwe PAC-schema vervolgens in het tweede kwartaal van 2019 te publiceren om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven aan PAC’s en toezichtcentrales.

Stappenplan toezichtcentrales
Als wordt besloten dat voor toezichtcentrales dezelfde eisen gaan gelden als voor PAC’s, zijn zij verplicht een vergunning aan te vragen en een certificaat te halen. Volgens het CCV kunnen zij momenteel alleen wachten tot de nieuwe RPBR en de nieuwe norm NEN-EN 50518 gepubliceerd worden. Dan pas is duidelijk wat de eisen precies zijn en wat de overgangsregeling is.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →