Nieuw kennisdocument NIBHV over (brand)veiligheid op de werkvloer

Recente inzichten op het gebied van (brand)risico’s en veiligheid staan centraal in het nieuwe kennisdocument ‘Bewust omgaan met (brand)risico’s’ van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Dit handboek behandelt de inrichting van een bhv-organisatie met behulp van scenario’s voor brand- en letselongevallen. In Arnhem reikte directeur NIBHV Koos Pulleman het eerste exemplaar uit aan de auteurs René Hagen en Louis Witloks.

Het handboek is gebaseerd op onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicaties uit binnen- en buitenland en de nieuwe versie van het boek ‘Basis voor Brandveiligheid’ en speelt in op de veranderde inzichten op het gebied van brandveiligheid. Zo benadrukt de brandweer, veel meer dan vroeger, de gevaren en risico’s van rook.

Uitgangspunt in het handboek is de belangrijke voorpostfunctie die bhv’ers vervullen als het gaat om brandveiligheid. In het eerste deel wordt een kader geschetst voor het optreden van de bhv-organisatie bij brand en letsels. Vervolgens komt de zogenoemde specifieke brandveiligheidsanalyse voor de bedrijfshulpverlening (SBA-bhv) aan bod. In vijf stappen biedt deze integrale analysemethode de mogelijkheid voor het maken van optimale keuzes bij de inrichting van een bhv-organisatie. De methode voorziet in een transparante werkwijze met als criteria: kwaliteit, kwantiteit en kosteneffectiviteit. De methode is toepasbaar voor zowel nieuwe als voor bestaande gebouwen. Het document bevat daarnaast unieke gegevens over waar branden ontstaan, hoe deze zich kunnen ontwikkelen en wat de inzetmogelijkheden voor de bhv zijn.

Het handboek – dat werd samengesteld in samenwerking met de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem – is in eerste instantie bedoeld als handboek en naslagwerk voor belanghebbenden, zoals adviseurs brandveiligheid en coördinatoren en hoofden bhv, die moeten besluiten over de inrichting en uitvoering van hun bhv-organisatie in het kader van brandveiligheid. Daarnaast kan het handboek worden gebruikt voor educatie en voorlichting. Op basis van dit handboek en de daarin gepresenteerde bhv-interventiemethode bereidt NIBHV vanaf dit najaar instructeurs voor op de nieuwe les- en leerstof en opleidingsprogramma’s van NIBHV voor de bedrijfshulpverlening. Deze zullen in september 2019 geïntroduceerd worden.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →