CCV publiceert versie 5.0 van schema REOB

Op 1 december 2019 gaat versie 5.0 van het CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen in. Het schema is op 1 augustus 2019 gepubliceerd en kan al direct voor certificatie worden gebruikt.

Versie 5.0 wordt straks gebruikt door ruim 250 onderhoudsbedrijven, die gezamenlijk meer dan een miljoen blusmiddelen in onderhoud hebben. Het zijn veiligheidsproducten waarmee een beginnende brand kan worden geblust. Je komt ze tegen in alle gebouwen in Nederland. Om die reden is preventief onderhoud van groot belang. Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen.

In versie 5.0 zijn tal van wijzigingen verwerkt die het keurmerk beter toepasbaar maken. De verbeteringen zijn aangebracht in nauwe samenwerking met het Deskundigenpanel REOB en de certificatie-instellingen. Er is een overgangsperiode van een jaar afgesproken. Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in paragraaf 1.6 van versie 5.0.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →