Toename miljoenenbranden in eerste halfjaar van 2019

Stichting Salvage, die na een calamiteit optreedt namens de Nederlandse brandverzekeraars, is in de eerste zes maanden van 2019 bij 47 miljoenenbranden ingezet. Een toename van 27 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2018.

Een verklaring voor deze stijging is niet direct te geven. Het totaal aantal Salvagemeldingen ligt dit eerste half jaar 0,7 procent lager dan in 2018. Wel was juni een drukke maand met extreme warmte en veel onweersbuien. Dit is in een enkel geval ook de oorzaak van een brand geweest. Verder zijn werkzaamheden, accu’s, menselijk handelen en elektra mogelijke oorzaken van deze miljoenenbranden. Omdat Salvage geen toedracht onderzoek doet, zijn een groot aantal oorzaken voor Salvage onbekend gebleven.

Meer woningen betrokken
Wel zijn dit keer meer woningen betrokken dan vorig jaar. Daarbij ging het om woonboerderijen, kapitale villa’s en monumentale panden. Twee derde ging totaal verloren. Het aantal zeer grote branden ligt meer dan de helft hoger dan vorig jaar, met ook een piek van zes in de maand juni. In totaal zijn dan ook bij deze 47 miljoenenbranden, 136 objecten door schade getroffen.

Stichting Salvage wordt bij de meeste grote branden ingezet. Om die reden geven de cijfers een goed totaalbeeld. Grote industriële bedrijven met verhoogd risico in Nederland hebben vaak een aanwijzing voor een eigen bedrijfsbrandweer en afspraken ten aanzien van de bedrijfscontinuiteit. Vanwege de hoge veiligheidseisen, preventieve voorzieningen, het veiligheidsbewustzijn en talrijke inspecties zijn de grote branden in die sector zeldzaam. Een brand wordt door Salvage als miljoenenbrand geclassificeerd zodra het vermoeden bestaat dat de schade van het totaal aantal erbij betrokken objecten meer dan een miljoen euro zal zijn.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →