Autoriteit Persoonsgegevens keurt gedragscode Data Pro voorlopig goed

De Data Pro Code, de AVG-gedragscode van brancheorganisatie Nederland ICT, is voorlopig goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De gedragscode is een praktische doorvertaling van de AVG voor verwerkers en werd in mei 2018 gepresenteerd. Het afgelopen jaar is de code verder geoptimaliseerd.

Het besluit van de AP is gepubliceerd in de Staatscourant van 12 augustus. De komende zes weken kunnen op- of aanmerkingen op dit besluit worden ingestuurd. Daarnaast richt Nederland ICT een orgaan op dat toezicht houdt op naleving van de code. Deze aanvullende eis is recent opgenomen in de richtlijnen van de European Data Protection Board (EDPB) met betrekking tot toezicht op gedragscodes. Vanaf het moment dat dit toezichthoudend orgaan is geaccrediteerd door de AP, is de code de eerste goedgekeurde AVG-gedragscode in Nederland.

Verwerkers die zich houden aan de Data Pro Code, kunnen dit aantonen door zich te laten certificeren. Deze Data Pro certificering werd in mei 2019 gepresenteerd en inmiddels zijn de eerste bedrijven gecertificeerd.

De actuele versie van de code is hier te raadplegen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →