Miljoenennota: meer geld voor Defensie en inlichtingendiensten

Het kabinet investeert komend jaar 51 miljoen euro extra in Defensie. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgen er 29 miljoen euro structureel bij. In de begroting wordt structureel 3 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor extra grensbewaking na het vertrek van Engeland uit de EU. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2020, die dinsdag op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

De extra investeringen voor Defensie zouden nodig zijn door de ‘steeds groter wordende geopolitieke spanningen’, bovenop de extra middelen die al in het regeerakkoord zijn overeengekomen. Structureel komt er 162 miljoen euro extra per jaar bij voor Defensie. Nederland beweegt daarmee volgens het kabinet ‘richting’ de NAVO-afspraak om 2 procent van het bbp aan Defensie te spenderen. Het geld wordt vooral besteed aan personeel, de aanschaf van negen F-35’s, ondersteuning van special forces en bescherming van Nederlandse vitale infrastructuur tegen cyberaanvallen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →