‘Gebrek aan informatie bemoeilijkt aanpak cyberveiligheid’

Het is vaak onduidelijk wat de financiële en maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat organisaties niet iedere aanval opmerken of publiek bekend willen maken en niet altijd kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van een aanval op de lange termijn. Dit staat in de Risicorapportage cyberveiligheid economie 2019 van het Centraal Planbureau (CPB).

Bedrijven en overheid hebben hierdoor een onvolledig beeld van de kosten en baten van investeringen in cyberveiligheid. Het investeringsniveau kan dan te hoog of te laag zijn.

Hoewel bedrijven meer maatregelen nemen om hun ICT te beschermen, lijken de risico’s op maatschappelijke schade door cyberincidenten in de toekomst te stijgen door toenemende digitalisering. Het is onduidelijk welke maatregelen vanuit de overheid effectief zijn om de cyberveiligheid te waarborgen. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij de borging van de veiligheid van vitale processen.

Door de toenemende digitalisering en de verknoping tussen vitale processen (zoals de drinkwatervoorziening en de luchtverkeersleiding) en andere ‘niet-vitale’ processen (zoals hostingbedrijven of softwareleveranciers) is het onderscheid tussen die twee typen processen steeds moeilijker te maken. Een ander voorbeeld is de overheidsvoorlichting over cyberveiligheid. De effectiviteit hiervan is onbekend en, doordat er meerdere voorlichtingskanalen naast elkaar bestaan, bestaat het risico op versnippering.

Het gebrek aan goed inzicht in cyberrisico’s vormt een belemmering voor de verdere ontwikkeling van een verzekeringsmarkt, aldus het CPB. Zonder betrouwbare gegevens over risico’s kunnen verzekeraars geen risicogebaseerde premie aanbieden en kunnen bedrijven geen cyberverzekering afsluiten.

Klik hier voor meer informatie.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →