Coalitie voor Veiligheid bekrachtigt samenwerking met officiële oprichting

De Coalitie voor Veiligheid (CvV) is op 30 januari 2020 van start gegaan met het tekenen van de oprichtingsakte bij de notaris. Daarmee is het samenwerkingsverband van vakorganisaties in de sector veiligheid officieel vastgelegd.

Voorzitter Gerrit van de Kamp: “Defensie, politie, boa, justitie brandweer en andere disciplines uit de veiligheidssector hebben veel gemeen. We staan voor de veiligheid en hebben een goed beeld van wat daarvoor nodig is. In de Coalitie voor Veiligheid trekken we met elkaar op – daar waar dat in het belang is van onze achterban en de veiligheid van Nederland. We kijken over sectoren en schotten heen, we maken afspraken, zwengelen discussies aan in de media en waarschuwen en adviseren beleidsmakers en andere partijen op het gebied van veiligheid.”

Partners binnen het CvV zijn politievakbond ACP, politiebond ANPV, politievakvereniging Equipe, de Landelijke organisatie van politievrijwilligers (LOPV), Gezamenlijke Officieren Vereniging (GOV | MHB), Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren (KVMO), Nederlandse Officieren Vereniging (NOV), Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM), Justitievakbond Juvox, Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF), Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA), Vakvereniging Brandweervrijwilligers (VBV), Vakbond BOA ACP, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →