NEN en CCV verlengen convenant brandveiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) en NEN werken sinds 2016 samen aan de verbetering van de praktische toepassing van normen, keurmerken en inspectie voor brandbeveiligingsinstallaties. Afgelopen week zijn de convenanten voor brandblusinstallaties en brandmeldinstallaties verlengd voor onbepaalde duur.

Het nieuwe convenant kan worden uitgebreid als beide partijen de samenwerking op andere gebieden formeel willen vastleggen, zoals op het gebied van rookbeheersingsinstallaties. Soms merken bedrijven met CCV-keurmerk of een inspecteur die inspecteert volgens het CCV-inspectieschema dat een bestaande norm niet goed praktisch toepasbaar is.

Dan publiceert het CCV interpretatiebesluiten als uitleg van de normtekst die installateurs, inspecteurs en ontwerpers kunnen gebruiken. Bij een herziening van de norm, een proces dat door NEN wordt begeleid, worden die interpretatiebesluiten zoveel mogelijk opgenomen. De interpretatiebesluiten zijn dan niet meer nodig.

Betere afspraken

De samenwerking tussen NEN en CCV levert zo normen op die beter aansluiten op de toepassing in de praktijk en waarin de markt rechtstreeks inbreng heeft. Duidelijke normen leiden tot betere afspraken en minder faalkosten in de markt.

In NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud zijn bijvoorbeeld veertien interpretatiebesluiten van het CCV opgenomen. In NEN 2535:2021 Ontw. Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen zijn zes interpretatiebesluiten van het CCV opgenomen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →