Ruim 155 miljoen euro extra voor rechtspraak

De Rechtspraak krijgt jaarlijks ruim 155 miljoen euro extra te besteden. Het geld is onder andere bedoeld voor extra rechters, investeringen in digitalisering en innovatie, en de behandeling van rechtszaken met betrekking tot ondermijnende criminaliteit.

Ook komt geld beschikbaar voor initiatieven op het gebied van kwaliteitsverbetering, waardoor rechtspraak maatschappelijk effectiever moet worden en rechters meer ruimte krijgen om te reflecteren op hun werk. Dit is de uitkomst van besprekingen tussen de Raad voor de rechtspraak en de minister voor Rechtsbescherming over de begroting van de Rechtspraak voor de periode 2023-2025.

De Rechtspraak kampt met een tekort aan rechters. Dit komt onder andere door steeds complexer wordende rechtszaken en omdat veel rechters de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hierdoor is er sprake van een hoge werkdruk en staan doorlooptijden onder druk. Een deel van de toegezegde 155 miljoen euro is daarom bestemd voor het aantrekken en opleiden van extra rechters.

ICT-beveiliging

De Raad en minister hebben afgesproken dat er fors geïnvesteerd wordt om de Rechtspraak op digitaal vlak toegankelijker te maken en de online dienstverlening van de Rechtspraak te verbeteren zodat de Rechtspraak ook toekomstig kan voldoen aan wat de samenleving van haar vraagt. Het geld is overigens niet alleen bedoeld voor vernieuwing, maar bijvoorbeeld ook om de bijbehorende ICT-beveiliging op orde te krijgen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →