Grootste zorgen over cyberdreigingen en uitval vitale processen

Nederlanders maken zich de meeste zorgen over cyberdreigingen, gevolgd door geopolitieke dreigingen en de uitval van vitale processen. Infectieziekten en spanningen tussen bevolkingsgroepen staan op de vierde en vijfde plek.

Dat blijkt uit de nieuwste Risico- en Crisisbarometer (RCB), het publieksonderzoek van de NCTV naar de beleving van het algemeen publiek van risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid. Bijna de helft (47 procent) van de respondenten zegt zich zorgen te maken over cyberdreigingen. De kans op cyberdreigingen wordt het hoogst ingeschat.

De Voorjaarsmeting 2022 is de elfde meting van de Risico- en Crisisbarometer (RCB). Het onderzoek is uitgevoerd tussen 22 april en 6 mei 2022. Dit is de eerste editie die is uitgevoerd door I&O Research, waardoor de resultaten beperkt vergelijkbaar zijn met eerdere edities.

Zeventien gebeurtenissen

Aan de deelnemers werden zeventien gebeurtenissen voorgelegd die een dreiging kunnen zijn voor de nationale veiligheid. Per gebeurtenis kon een inschatting worden gegeven van de kans op deze gebeurtenis, de ernst daarvan voor de Nederlandse samenleving en hoeveel zorgen ze zich erover maken.

De top 5 van gebeurtenissen waar mensen zich zorgen over maakt, zag er de afgelopen jaren anders uit. In de twee onderzoeken uit 2021 kwamen spanningen tussen bevolkingsgroepen en infectieziekten als meest genoemde zorgen naar voren. Toen maakten Nederlanders zich ook naar verhouding meer zorgen om terrorisme en extremisme. In de huidige meting maken Nederlanders zich het meest zorgen om cyberdreigingen (47 procent), geopolitieke dreigingen (45 procent) en de uitval van vitale processen (43 procent).

De respondenten achten de kans op cyberdreigingen het meest waarschijnlijk, gevolgd door georganiseerde criminaliteit en extreem weer. De ernst voor de Nederlandse samenleving wordt vooral hoog ingeschat bij het stoppen van vitale processen, een stralingsongeval en geopolitieke dreigingen.

Overheid

De deelnemers zijn verdeeld over de vraag of de overheid voldoende doet om risico’s en dreigingen te voorkomen en vinden het lastig om dit in te schatten. De dreigingen waarvan meer dan de helft van de respondenten vindt dat de overheid te weinig doet om deze te voorkomen, zijn georganiseerde criminaliteit en spanningen tussen bevolkingsgroepen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →