Minister: brandweerzorg niet onder druk door minder brandweerposten

De afname in het aantal brandweerposten in Nederland ten opzichte van de toename in bevolkingsdichtheid zegt weinig over de geleverde brandweerzorg. Het aantal posten is de afgelopen 25 jaar gedaald, maar technologische ontwikkelingen maken het werk van de brandweer effectiever en efficiënter, zoals de inzet van drones en blusrobots.

Verder zijn brandweerposten over de jaren een beter netwerk gaan vormen waarin ze elkaar door een slimme samenstelling en spreiding ondersteunen en versterken. Dat antwoordt minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) op Kamervragen van de SP en BBB over de brandweerzorg.

De partijen wijzen er op dat uit onderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) blijkt dat er eind 2020 volgens de veiligheidsregio’s zelf 953 brandweerposten waren. In 1995 waren dat er volgens het CBS nog 1053. De minister verklaart de afname van 9,5 procent over 25 jaar doordat binnen deze tijd de voormalige vierhonderd gemeentelijke brandweerkorpsen met zo’n duizend lokale posten zijn samengevoegd tot 25 brandweerregio’s.

Sommige posten zijn gesloten, omdat zij werden verplaatst, samengevoegd of omdat er nieuwbouw voor in de plaats kwam. “Vanaf de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s in 2010 is het aantal posten beperkt afgenomen. Per 1 januari 2018 telt Nederland 951 brandweerposten. In de periode 2009-2017 zijn 21 kazernes gesloten. Enkelen daarvan zijn heropend op een nieuwe locatie of samengevoegd. Er werden in de gehele periode 2009-2017 veertien nieuwe brandweerkazernes geopend.”

Opkomsttijden

De SP en BBB vroegen de minister om opheldering over het eigenstandig verruimen van de opkomsttijden door de veiligheidsregio Noord-Holland Noord van zes naar achttien minuten voor niet-zelfredzame personen. Zij wilden weten of de veiligheid van kwetsbare mensen in noodsituaties zo goed geborgd wordt.

Volgens de minister bepalen de besturen van de veiligheidsregio’s de ambities en het kwaliteitsniveau, hetgeen wordt vastgelegd in het regionale beleidsplan. De regio’s baseren zich op een regionaal risicoprofiel, dat onder verantwoordelijkheid van het bestuur in afstemming met de gemeenteraden tot stand komt. “Het is van groot belang dat veiligheidsregio’s hun verantwoordelijkheid nemen wat betreft het halen van opkomsttijden. Ook het sluiten van kazernes loopt via de gemeenten en de besturen.”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →