Onderzoek naar verbod op publiceren en verspreiden ontwerpen 3D-wapens

Op grond van de Wet wapens en munitie is het in Nederland niet toegestaan om zonder vergunning wapens te vervaardigen. Het publiceren en verspreiden van ontwerpen van 3D-wapens is echter niet expliciet verboden. De Commissie Wet wapens en munitie onderzoekt momenteel hoe dat laatste wel mogelijk is te maken.

Dat zegt minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz-Zegerius in antwoord op Kamervragen van de VVD over het toenemende gebruik van zelfgeprinte 3D-vuurwapens door criminelen. Volgens de minister constateren de politie en het OM dat het aantal zelfgeprinte 3D-wapens in opkomst is. Waar het publiceren en verspreiden van ontwerpen van 3D-wapens momenteel dus niet is verboden, levert het geven van een printopdracht om een 3D-wapen of een onderdeel daarvan te vervaardigen zonder vergunning een strafbaar feit op.

De minister noemt het ongewenst dat aan de hand van ontwerpen van wapens relatief eenvoudig 3D-wapens kunnen worden geprint. Zij heeft de Commissie Wet wapens en munitie de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het verspreiden en publiceren van ontwerpen van 3D-wapens is te verhinderen. De commissie zal uiterlijk in oktober haar eindrapport opleveren. Het verspreiden en publiceren van ontwerpen van 3D-wapens is overigens wel aan te merken als strafbare voorbereidingshandelingen.

Online monitoring

De Dienst Landelijke Recherche van de politie heeft onderzoek verricht naar 3D-geprinte vuurwapens. Daarin is onder meer aandacht besteed aan het juridisch kader en zijn aanbevelingen gedaan voor de verdere opvolging en monitoring van dit probleem, zoals het instellen van een landelijk aanspreekpunt 3D-geprinte vuurwapens en de online monitoring van de ontwikkeling van dergelijke vuurwapens.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →