Inspectie onderzoekt functioneren Nationale Veiligheid Strategie

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of de Nationale Veiligheid Strategie (NVS) werkt zoals die is bedoeld. De NVS is ontwikkeld om mogelijke crises en rampen tijdig te onderkennen, waar mogelijk te voorkomen en/of de gevolgen hiervan te beperken. De strategie dient ook om duidelijkheid te geven over risico’s die de overheid niet (helemaal) kan wegnemen.

Met dit onderzoek wil de Inspectie JenV bijdragen aan de werking van de NVS en daarmee indirect aan het vergroten van de veiligheid van burgers en bedrijven. Zij gaat daarvoor onder meer na hoe de NVS leidt tot een integrale afweging van risico’s en maatregelen. Ook kijkt ze hoe burgers worden geïnformeerd over risico’s die de overheid niet geheel kan afdekken.

De NVS komt tot stand onder regie van de minister van Justitie en Veiligheid.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →