Minister: discriminatie door proctoringsoftware universiteit niet vastgesteld

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft niet kunnen vaststellen dat de proctoringsoftware die tijdens de coronacrisis onder andere werd gebruikt om te controleren of studenten bij tentamens niet spieken discrimineert. Een zwarte studente had een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens nadat zij niet door de software was herkend.

Minister Dijkgraaf (OCW) antwoordt op vragen van D66 dat op basis van een vertrouwelijk onderzoek van het bedrijf dat de proctoringsoftware maakt discriminatie niet is vastgesteld. “De Vrije Universiteit heeft mij laten weten dat zij de klacht met grote zorgvuldigheid heeft onderzocht en de student tevens heeft laten weten dat zij deze situatie ten zeerste betreuren. Het is van belang dat de universiteit en de student gezamenlijk tot een oplossing komen.”

De minister wijst erop dat onderwijsinstellingen zelf de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor een veilige en inclusieve (online) omgeving. “Onderwijsinstellingen moeten kritisch blijven kijken naar welke software wordt gebruikt en daarbij scherp in de gaten houden dat de gebruikte software niet discrimineert. Meldingen van discriminatie moeten adequaat en zorgvuldig worden behandeld door iedere instelling in het (hoger) onderwijs. De instellingen gaan zelf over de inkoop en het gebruik van software en technologie en dragen daarin dus zelf verantwoordelijkheid.”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →