20 procent apothekers heeft dagelijks te maken met agressie

Ruim 40 procent van de medewerkers van apotheken heeft wekelijks te maken met verbale en/of fysieke agressie door patiënten, 20 procent heeft hier dagelijks mee te maken.

Volgens beroepsverenigingen KNMP en Optima Farma komt agressie mede voort uit het elke dag opnieuw uitleg geven aan patiënten over wijzigingen in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, het bekostigingssysteem, onduidelijkheid over vergoedingen, medische noodzaak en machtigingen die vaak nodig zijn bij duurdere medicijnen.

Dat antwoordt minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) op vragen van de VVD. De beroepsverenigingen voor apothekers (KNMP) en apothekersassistenten (Optima Farma) benadrukken dat de achterliggende oorzaken aangepakt moeten worden. In de apotheek moet het volgens hen hoofdzakelijk over de farmaceutische inhoud van het vak gaan en niet over uitleg over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en wijzigingen in wet- en regelgeving die kunnen zorgen voor frustratie bij patiënten.

Branchegerichte aanpak

Aandacht voor preventie, goede opvang en nazorg op de werkvloer zijn volgens de minister de verantwoordelijkheid van de werkgevers. “Bijna alle branches in zorg en welzijn hebben inmiddels concrete plannen voor de (door)ontwikkeling van een branchegerichte aanpak. Een deel hiervan maakt daarvoor gebruik van de subsidiemogelijkheden die VWS hen biedt. Zo zijn de subsidieaanvragen van de arbeidsmarktfondsen voor de jeugdzorg en sociaal werk, de algemene ziekenhuizen en de umc’s inmiddels verleend. De subsidieaanvraag voor de ggz zit momenteel nog in de beoordelingsprocedure.”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →