Meer strafzaken voor de rechter in 2021

Het aantal strafzaken betreffende misdrijven dat de rechter afdoet, is in 2021 gestegen naar zeventigduizend. Een jaar eerder waren dit er 66.000. Het aantal door de rechter afgedane strafzaken ligt nog steeds lager dan de periode voor de coronacrisis.

Dat blijkt uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2021 van het WODC. Terugkijkend op het laatste decennium (tussen 2011 en 2021) daalde de door de politie geregistreerde criminaliteit met 37 procent. Het geschatte aantal door burgers ondervonden delicten daalde in die periode nog sterker met 42 procent. De daling in de geregistreerde criminaliteit werkt in de hele keten door. Het totale aantal sancties, opgelegd door politie, OM en rechter tezamen, daalde met 43 procent sterker dan de geregistreerde criminaliteit.

Het aantal door de rechter afgedane misdrijfzaken is weer toegenomen (6 procent meer dan een jaar eerder). Dat geldt ook voor het aantal door het OM opgelegde sancties. Het aantal door het OM opgelegde strafbeschikkingen steeg met 38 procent. Het totaal aantal sancties voor misdrijven (opgelegd door politie, OM en rechter tezamen) bleef in 2021 per saldo vrijwel constant (-1 procent).

Sociale veiligheid

Het aantal door de kantonrechter afgehandelde overtredingszaken steeg met 94 procent ten opzichte van 2020, als gevolg van de heropening van de rechtbanken na de beperking van de toegang tot de gerechtsgebouwen in 2020. Opvallend is de toename in ontvangsten uit sociale veiligheid, via onder meer boetes en ontnemingsmaatregelen. Het bedrag van 1,4 miljard euro is een stijging van 44 procent ten opzichte van 2011 en een stijging van 61 procent ten opzichte van 2020. De uitgaven aan sociale veiligheid zijn 16 miljard euro in 2021, een stijging van 1 procent ten opzichte van 2020.

Traditionele vormen van criminaliteit zoals geregistreerde woninginbraken, winkeldiefstallen en zakkenrollerij daalden met respectievelijk 23 procent, 11 procent en 19,5 procent ten opzichte van 2020. De extreem sterke stijging in cybercrime in 2020 (128 procent ten opzichte van 2019), zette zich met 33 procent door in 2021. Maar de stijging in horizontale fraude (waaronder fraude met online handel en WhatsApp fraude) daalde juist weer ten opzichte van 2020 (-6 procent).

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →