Lonen beveiligers 14,5 procent omhoog

De uurlonen in de beveiligingsbranche stijgen op 2 januari 2023 met 14,5 procent. Beveiligers gaan daarnaast minder uren werken. De grens waarboven overwerktoeslag wordt betaald, gaat omlaag naar 144 uur.

Dat is de uitkomst van tussentijds overleg over arbeidsvoorwaarden tussen de Nederlandse Veiligheidsbranche en de vakbonden FNV, CNV en De Unie. De Nederlandse Veiligheidsbranche noemt deze uitwerking een ‘dure, maar noodzakelijke stap in de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak’.

Aan de andere kant zijn werkgevers blij dat het gelukt is om in gezamenlijkheid met vakbonden antwoord te geven op de uitdagingen die beveiligers en beveiligingsbedrijven hebben. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt baart de bedrijfstakvereniging zorgen.

De tussentijdse onderhandelingen in de beveiligingssector waren nodig om de afspraken die in 2018 gemaakt zijn in de huidige cao – die in juni 2023 afloopt – verder uit te werken. Daarover zijn de onderhandelaars van werkgevers en bonden het nu dus eens geworden.

Deeltijders

De loonstijging bestaat uit twee elementen. Ten eerste zorgt de arbeidsduurverkorting ervoor dat de uurlonen stijgen met 5,56 procent. Daar bovenop stijgen de lonen met nog eens 8,5 procent. In totaal betekent dat een loonstijging van 14,5 procent met ingang van het nieuwe jaar. Werkgevers worden aangemoedigd om met hun deeltijders af te spreken of zij op hun oude aantal uren blijven of minder willen gaan werken. Op het oude aantal uren blijven betekent meer geld op de rekening aan het einde van de loonperiode.

In een toelichting op het bereikte akkoord noemt voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche het akkoord noodzakelijk. “Dit is een duur akkoord en de bedrijven in de beveiliging zullen dit niet gemakkelijk kunnen verwerken. Maar het zorgt er ook voor dat bedrijven weten waar ze aan toe zijn en dat beveiligers een behoorlijke koopkrachtverbetering in combinatie met meer rust en hersteltijd in de roosters tegemoet kunnen zien. We moeten dit doen voor de gezondheid van de bedrijfstak.”

De lonen zijn in 2022 al met 2,7 procent verhoogd en daar komt dan per 2 januari 2023 nog 14,5 procent bij.

De achterban van zowel werkgevers als de drie betrokken vakbonden zal zich de komende weken uitspreken over het bereikte akkoord.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →