Eerste Kamer verwerpt uitbreiding taakstrafverbod

De Eerste Kamer heeft de Wet uitbreiding taakstrafverbod verworpen. Met het wetsvoorstel zou het mogelijk worden het huidige taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit te breiden naar elke vorm van fysiek geweld tegen publieke dienstverleners, zoals agenten, ambulancepersoneel en verkeersregelaars.

35 leden (Fractie-Nanninga, Fractie-Otten (alleen het lid de Vries), PVV, SGP, CDA, VVD en FVD) stemden voor het wetsvoorstel, 37 leden (OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten (alleen het lid Otten) ChristenUnie, 50PLUS en Fractie-Frentrop) stemden tegen.

Voorstanders van de wet meenden tijdens het debat op 4 oktober dat met dit wetsvoorstel recht wordt gedaan aan de zwaarte van het vergrijp, namelijk geweld tegen mensen die een publieke taak uitoefenen. Volgens hen past bij dergelijk geweld altijd een gevangenisstraf.

Tegenstanders veroordeelden het geweld tegen hulpverleners evenzeer, maar meenden dat rechters met dit wetsvoorstel te zeer worden beperkt in de mogelijkheden voor bestraffen. Zij waarschuwden voor een herhaling van de toeslagenaffaire, waarbij er geen ruimte meer was voor de menselijke maat en een afweging op individuele basis.

Gemiste kans

Brancheorganisatie VBe NL spreekt over een ‘gemiste kans’, vooral voor verkeersregelaars die met veel geweldsincidenten te maken hebben. En ook voor beveiligers die in de publieke ruimte met een toename van agressie, intimidatie en geweld te maken krijgen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →