Bijna 30 miljoen euro tegen drugssmokkel via mainports en logistieke knooppunten

Het kabinet wil dat Nederlandse mainports en logistieke knooppunten zo onaantrekkelijk mogelijk worden voor internationale drugssmokkel. Daarom investeert het structureel 29 miljoen euro in de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit.

Het gaat daarbij om onder meer de havens van Rotterdam, Zeeland West-Brabant en Noordzeekanaalgebied, de luchthaven Schiphol en bloemenveilingen. Bij de aanpak speelt internationale samenwerking een grote rol. Niet alleen binnen Europa, maar ook met bron- en doorvoerlanden in Latijns-Amerika.

Dit jaar werd al een bedrag van 13 miljoen euro geïnvesteerd in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in mainports. De komende jaren loopt dit totaalbedrag op naar 29 miljoen euro structureel vanaf 2025.

Hiervan gaat het grootste deel naar de aanpak op vijf grote logistieke knooppunten. Voor de zeehaven van Rotterdam komt structureel 16,5 miljoen euro beschikbaar. Zeehavens in Zeeland en West-Brabant krijgen voor hun gezamenlijke plannen jaarlijks 4 miljoen euro. Luchthaven Schiphol 3,5 miljoen euro elk jaar, de havens in het Noordzeekanaalgebied 1,5 miljoen euro structureel. Het logistieke proces rond de bloemenveilingen 1 miljoen euro jaarlijks.

Slimme toegangscontrole

Met de middelen kan worden geïnvesteerd in opsporing, toezicht en samenwerking tussen de gemeenten, politie, OM, Douane, KMar, FIOD, Belastingdienst, RIEC’s, (lucht)haven-/veilingbedrijven en brancheorganisaties. Ook wordt meer ingezet op nieuwe technieken op de knooppunten, zoals beveiligingssystemen met betere camera’s en slimmer controleren bij toegang, bijvoorbeeld door middel van biometrie.

Ook trekken publieke en private partijen samen verder op om het bewustzijn te vergroten bij medewerkers op de knooppunten als gaat om risico’s van ondermijnende praktijken. Zo kan het gebruik van bedrijfsauto’s en het dragen van kleding met herkenbare logo’s personeel al kwetsbaar maken. Door middel van trainingen, campagnes en het aanbieden van informatie leren medewerkers signalen van crimineel gedrag beter te herkennen, zijn ze alert als ze benaderd worden door criminelen en weten ze wat te doen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →