Extra maatregelen bij gemeenten tegen identiteitsfraude bij uitgifte paspoorten

Naar aanleiding van identiteitsfraude door corrupte medewerkers van gemeenten en mogelijke procedurefouten bij de uitgifte van paspoorten worden extra maatregelen getroffen en het toezicht bij gemeenten aangescherpt. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen (BZK) aan de Tweede Kamer.

De extra maatregelen hebben vooral betrekking op gemeenten, aangezien daar de meeste paspoorten worden uitgegeven. Daarbij wordt samengewerkt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).

Hoewel het overgrote deel van de aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten goed verloopt, zegt Van Huffelen zich zorgen te maken over recente gevallen van corruptie aan balies van gemeenten. “Het baart zorgen dat zware criminelen met kennis van binnenuit op oneigenlijke gronden paspoorten en ID-kaarten kunnen verkrijgen voor criminele activiteiten en met een valselijk opgemaakt paspoort of ID-kaart onopgemerkt hun gang kunnen gaan.”

Steekproef

In een lopende steekproef bij zeventien gemeenten is volgens de staatssecretaris in een kwart van de paspoortaanvragen een afwijking van de procedure geconstateerd. Duidelijk is dat het niet altijd om procedurefouten gaat. Zo is bijvoorbeeld het ’s nachts registreren van uitgegeven paspoorten een gevolg van ICT-systemen die dan gegevens verwerken. Ook zijn er vermoedens van bewuste procedurefouten, waarvan nog niet duidelijk is waarom deze worden gemaakt.

Het onderzoek moet leiden tot verbetermaatregelen in procedures en aandachtspunten voor voorlichting. De steekproef wordt bovendien uitgebreid naar alle gemeenten in Nederland. Gemeenten zullen individueel een terugkoppeling krijgen over de afwijkingen binnen hun systemen, zodat zij passende actie kunnen ondernemen.

Doel is volgens de staatssecretaris het verhogen van de alertheid op fraude voor en achter de balie, het nauwkeurig volgen van de procedures met alle waarborgen voor een betrouwbare aanvraag en uitgifte van paspoorten en integriteit bij het personeelsbeleid een centrale plek te geven.

Kluis

Maatregelen die nog worden onderzocht zijn onder meer een verplichte aanvraag voor een VOG bij nieuw personeel, betere procedures om (nog) niet uitgegeven paspoorten te bewaren in een kluis inclusief administratie en een meldplicht voor gemeenten als in een kluis bewaarde paspoorten worden vermist.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →