Hogere bezetting gevangenissen door meer straffen zwaardere misdrijven

Het aantal opgelegde straffen voor zwaardere misdrijven is toegenomen. Daardoor stijgt de bezetting in gevangenissen al gedurende langere periode dan de criminaliteitscijfers, aldus onderzoek van het WODC.

In het onderzoek zijn gegevens gebruikt van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over mannelijke gedetineerden in de periode 2015-2019. De onderzoekers wilden weten of deze stijging komt doordat er meer straffen zijn opgelegd of doordat er strenger is gestraft. Het statistisch onderzoek laat zien dat de groei in aantallen in dit geval sterker is dan de groei in detentieduur. Dat betekent dat het capaciteitsbeslag in de periode 2015-2019 vooral is toegenomen door meer en niet zo zeer door strengere vrijheidsstraffen.

De bezetting wordt meestal gedefinieerd als het aantal bedden in de gevangenissen dat op een peildatum bezet is. Maar er zijn een aantal fundamentele problemen met dit begrip, constateren de onderzoekers. Zo zijn bezettingscijfers een momentopname. Tussen twee momenten kunnen de cijfers stijgen en dalen, zonder dat het gezien wordt.

Ook is niet duidelijk of het om dezelfde gedetineerden gaat bij de verschillende meetmomenten. Bovendien zijn bezettingscijfers moeilijk te interpreteren. Want als de bezetting toeneemt, worden er dan meer mensen gedetineerd (instroom), verlaten minder gedetineerden de gevangenis (uitstroom) of blijven ze langer in de gevangenis (duur)? Daarom is in dit onderzoek gekeken naar het totale aantal detentiedagen binnen een bepaalde periode.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →