Onderzoeksraad: aanpak cybersecurity heeft versnelling nodig

De kloof tussen cyberdreiging en weerbaarheid wordt steeds groter. De overheid en het bedrijfsleven moeten daarom sneller handelen en het tempo op alle relevante gebieden verhogen, zo stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

In december vorig jaar deed de Onderzoeksraad in het onderzoek ‘Kwetsbaar door software: Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix, december 2021’ zeven aanbevelingen om de veiligheid van software verder te verbeteren. De eerste aanbeveling is erop gericht om op korte termijn de responscapaciteit te vergroten. De zes andere aanbevelingen hebben als doel om een systeem te laten ontstaan waarbinnen fabrikanten en afnemers voortdurend werken aan het veiliger maken van software.

Uit de reacties op het onderzoeksrapport blijkt dat het kabinet en het bedrijfsleven het belang van een verbeterde aanpak voor cybersecurity herkennen. De Raad noemt het hoopvol dat de partijen verschillende intenties uitspreken en acties benoemen die ze (gaan) ondernemen. Het gaat echter meerdere jaren te duren (tot 2026) tot de acties zijn uitgevoerd. De Raad roept partijen op om te komen tot een voortdurende versnelling van het handelen om de digitale veiligheid te vergroten.

Volgens de Raad laat het kabinet zien dat het de mogelijkheid om alle potentiële slachtoffers van cyberdreigingen te waarschuwen zo snel mogelijk wil realiseren, maar komen fabrikanten van software nog niet collectief in actie. Zij wijzen vooral naar de verantwoordelijkheid van de afnemer en het ontbreken van een gelijk speelveld.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →