Inspectieproject leidt tot verbetering RI&E bij kleine bedrijven

Van de bedrijven met maximaal negen werknemers in de hoveniersbranche, computerindustrie en bouwmaterialenindustrie beschikt 98 procent over een goede Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie was daar wel een interventie voor nodig, want daarvoor had maar een klein deel van de bedrijven een juiste RI&E.

Jaarlijks vinden op de werkvloer ongevallen plaats of worden mensen ziek door hun werk. Een goed arbozorgsysteem moet de kans op ongevallen en gezondheidsklachten verminderen. Een belangrijk onderdeel van het arbozorgsysteem is de wettelijk verplichte RI&E, een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of arbodeskundige.

Veel kleine ondernemers voldoen niet aan deze verplichting. Reden voor de Arbeidsinspectie om controles uit te voeren om de ondernemers te wijzen op deze wettelijke verplichting. De afgelopen periode zijn 395 werkgevers in de computerindustrie, 1137 werkgevers in de hoveniersbranche en 460 werkgevers in de bouwmaterialenindustrie benaderd.

Deze ondernemers zijn gevraagd om de genoemde basisdocumenten ter beoordeling naar de inspectie op te sturen. Werkgevers die ondermaatse documenten aanleverden zijn gewaarschuwd of bezocht. Al eerder zijn kleine ondernemers in de houtverwerkende industrie en in de papier- en kartonindustrie op deze wijze benaderd. Op dit moment worden kleine ondernemers in de meubelbranche, glasbewassing en hotelbranche gecontroleerd.

Boete

Dat deze interventie noodzakelijk was en effect sorteert, blijkt volgens de Arbeidsinspectie uit de resultaten. Zo had maar 30 procent van de kleine ondernemers in de bouwmaterialenbranche bij de start van het project een goede RI&E. In de computerindustrie was dit 21 procent en in de hoveniersbranche 22 procent. Na het interventieproject lag dit percentage bij alle drie de sectoren op 98 procent. De bedrijven die nu nog geen correcte RI&E hebben, zijn bezocht door de Arbeidsinspectie en waar nodig zal er handhavend worden opgetreden. Het niet hebben van een RI&E kan leiden tot een boete.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →