Nieuw actieplan overheid en ondernemers tegen criminaliteit

De preventie van cybercrime in het bedrijfsleven en de aanpak van georganiseerde misdaad en van criminaliteit in de regio en lokaal, zoals agressie, diefstal en overvallen. Dat zijn de drie prioriteiten in het actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026 dat is vastgesteld in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC).

Een op de vijf ondernemers heeft jaarlijks te maken met een cyberaanval. Tussen 2019 en 2021 is het aantal incidenten toegenomen met 200 procent. Daarnaast groeit de afhankelijkheid van IT bij ondernemers. Een gezamenlijke aanpak is volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid noodzakelijk, want grotere ondernemingen lijken nu het meest weerbaar tegen cybercriminaliteit. Afgesproken is dat ze hun voortrekkersrol oppakken om het grootste groep ondernemers in Nederland – het midden- en kleinbedrijf – mee te nemen in preventieve stappen.

Door het grove geld dat wordt verdiend met de smokkel van cocaïne en de productie van synthetische drugs gaat de georganiseerde misdaad volgens het ministerie vaak nietsontziend te werk. Gezien de dreiging van criminelen en angst voor gevolgen als je bij autoriteiten aanklopt, is het niet altijd makkelijk om hulp in te roepen. Het ministerie wil verder investeren in de weerbaarheid van bedrijven en personeel. Zo wordt een pilot van ZLTO, de land- en tuinbouworganisatie voor agrarische ondernemers in de regio’s Zuid-Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland, met een vertrouwenspersoon voor ondernemers in het buitengebied met steun van het ministerie uitgebreid naar andere sectoren. Het gaat nu eerst om de recreatie, watersport en grondbewerkersbranche.

Winkeldiefstallen, overvallen en mobiele banditisme hebben veel impact op ondernemers. In het actieprogramma is dit dan ook genoemd als prioriteit. Om dat kracht bij te zetten maakte minister Yesilgöz eerder dit jaar bekend structureel 10 miljoen euro te investeren in de tien regionale Platforms Veilig Ondernemen (PVO’s). Daar worden lokale en regionale criminaliteitsproblemen beter inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de inzet voor veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, binnensteden en het buitengebied en ook maatregelen tegen diefstal, agressie, overvallen en jeugdcriminaliteit. De PVO’s vormen een laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle betrokken publieke en private partijen en helpen om gezamenlijk op te trekken.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →