Alarmdoormelding via telefonie (ISDN30) stopt per 1 december 2023 definitief

De alarmdoormelding via telefonie (ISDN30) stopt per 1 december 2023 definitief. De ondernemersverenigingen Federatie Veilig Nederland, Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB), Techniek Nederland, de betrokken alarmcentrales en T-Mobile adviseren om met spoed actie te ondernemen.

Sinds jaar en dag maken alarmcentrales gebruik van ISDN30 voor het ontvangen van alarmdoormelding op basis van inbellen via een telefoonlijn. Marktbreed wordt de verouderde ISDN30 technologie voor alarmdoormelding echter uitgezet. Na andere providers volgt T-Mobile nu ook: op 1 december 2023 stopt de telecomprovider met ISDN30 voor alarmmeldingen naar particuliere alarmcentrales. Dit betekent dat alarmberichten die op basis van verouderde apparatuur inbellen bij de alarmcentrales niet meer worden ontvangen, met alle risico’s van dien.

Alarm over IP

Het is essentieel dat beveiligingsinstallateurs klanten die nog gebruik maken van deze inbelfaciliteiten ruim voor 1 december 2023 hierover informeren en hen indien gewenst ondersteunen met het overzetten naar een toekomstbestendige alarm over IP dienst. Hiermee wordt de continuïteit van de dienstverlening voor deze klanten gewaarborgd en wordt voorkomen dat alarmdoormelding na 1 december 2023 buiten werking treedt.

Om gebruik te kunnen blijven maken van een veilige en betrouwbare alarmdoormelding, adviseren Federatie Veilig Nederland, VEB, Techniek Nederland, de betrokken alarmcentrales en T-Mobile om zo snel mogelijk de laatste groep klanten die nog inbellen op basis van deze oude techniek op IP over te zetten. De verouderde ISDN30 technologie voor alarmmeldingen zal niet meer beschikbaar zijn na 1 december 2023, daarom doen de partijen gezamenlijk de oproep om ruim vóór 1 december 2023 actie te ondernemen.

Koper

Naast de uitfasering van ISDN30 voor alarmmeldingen, zorgen ook andere ontwikkelingen ervoor dat klanten mogelijk actie moeten ondernemen om de betrouwbare werking van alarmsystemen te garanderen. In verband met de aanleg van glasvezel in Nederland stopt KPN op 22 februari 2023 met de dienstverlening op koper op de eerste, ruim twee miljoen adressen waar nu al glasvezel beschikbaar is.

Telecomproviders maken gebruik van deze KPN koperlijnen en klanten die het betreft zijn de afgelopen tijd door hun provider op de hoogte gesteld dat de dienstverlening op het kopernetwerk op korte termijn zal stoppen. Zij zullen dus in de komende maanden actie moeten ondernemen willen zij toegang blijven behouden tot diensten, zoals veilige en betrouwbare alarmdoormelding naar de alarmcentrale.

2G

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat T-Mobile per 1 juni 2023 stopt met de ondersteuning van 2G voor mobiele communicatie. De afbouw van het 2G-netwerk betekent voor klanten ook dat de ondersteuning van andere apparaten, zogenaamde machine-to-machine (M2M) stopt. Dit zijn toepassingen zoals navigatie- en (back-up)alarmdoormelding, die enkel geschikt zijn voor 2G.

T-Mobile adviseert haar klanten die nu uitsluitend gebruik maken van het T-Mobile 2G-netwerk voor M2M toepassingen, over te stappen op apparatuur die geschikt is voor minimaal 3G. Bij vervanging adviseert T-Mobile te kiezen voor apparatuur die geschikt is voor tenminste 4G.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →