CCV presenteert vernieuwde Veiligheidseffectrapportage

De Veiligheidseffectrapportage (VER) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is vernieuwd. Met de VER kunnen gestructureerd een aantal stappen worden doorlopen, om in een vroeg stadium na te denken over sociale veiligheid in bouw- of renovatieprojecten. Hierdoor kunnen tijdig passende maatregelen of goede alternatieven worden voorgesteld.

“Dat kan veel onnodige vertraging en hoge kosten voorkomen in het verdere traject. En het zorgt voor meer sociale veiligheid nadat het project is gerealiseerd”, aldus CCV-adviseur en medeauteur Lilian Tieman. “Al veel ambtenaren openbare orde en veiligheid, projectontwikkelaars, architecten en adviseurs zijn enthousiast over de toegevoegde waarde van een VER bij hun (bouw)projecten. Je kunt een VER uitvoeren bij eigenlijk elk bouw- of verbouwproject.”

In de VER komen verschillende vormen van veiligheid, criminaliteit en overlast aan bod, zoals inbraken, vandalisme, overlast en verkeersveiligheid. Om dit te voorkomen of verminderen wordt een omgeving ontworpen of aangepast aan de hand van de volgende richtlijnen: zichtbaarheid (zichtlijnen, sociale ogen), eenduidigheid (van wie is het gebied?) en toegankelijkheid (voor wie wel en voor wie niet?), aantrekkelijkheid (wil je er graag komen of verblijven?).

Voorop staat dat de omgeving zo veilig mogelijk ontworpen is en dat onnodig beheer achteraf beperkt kan worden of niet nodig is. Daarnaast is het vaak esthetisch mooier om sociale veiligheid in het ontwerp mee te nemen. Een veilige omgeving, een aangename openbare ruimte en een positief imago van de buurt of locatie verhogen vaak de gebruikswaarde en de economische waarde van een gebouw, voorziening of plek.

Vertraging

Een VER kan ook veel onnodige vertraging voorkomen. Het tijdig onderkennen en bespreken van tegenstrijdige belangen zorgt voor een afgewogen en ‘inherent’ veiliger ontwerp. Hierdoor doorlopen plannen sneller de inspraakprocedure en kunnen ze rekenen op meer draagvlak.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →