Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale 3.0 verlengd tot juli 2026

Het Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale 3.0 blijft tot uiterlijk 1 juli 2026 bestaan. Het schema zou per 1 januari 2023 worden ingetrokken, maar sommige certificaathouders blijken meer tijd nodig te hebben om de overstap te maken naar certificatie volgens de Europese norm NEN-EN 50518.

Het CCV heeft alle certificaathouders van het schema Particuliere Alarmcentrales laten weten dat het schema PAC 3.0 tot 1 juli 2026 blijft bestaan, aldus Kiwa NCP. Mocht het certificatiecontract tussen de laatste certificaathouder en Kiwa NCP eindigen vóór 1 juli 2026, ongeacht de reden van die beëindiging, zal het schema eerder ingetrokken worden.

De verlenging zorgt ervoor dat alle certificaathouders voldoende gelegenheid hebben om over te stappen naar certificatie volgens de Europese norm NEN-EN 50518. Bestaande PAC-certificaten mogen na een positieve audit verlengd worden tot 1 juli 2026. In individuele gevallen kan de geldigheid van zo’n certificaat korter zijn dan de gebruikelijke drie jaar. Eventuele tussentijdse uitbreidingen van het toepassingsgebied blijven mogelijk, met dezelfde beperking van de geldigheidsduur.

Het schema CCV PAC 3.0 wordt niet meer actief onderhouden. De eisen blijven tot intrekking van het schema ongewijzigd. Relevante ontwikkelingen worden door het CCV niet meer in het schema verwerkt. De accreditatie op het schema blijft bestaan en het toezicht zal plaatsvinden zoals het schema dat voorschrijft. Er worden geen nieuwe klanten meer gecertificeerd op het certificatieschema PAC 3.0.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →