Kamervragen over register met fraudeurs van verzekeraars

Mogen verzekeraars een lijst van fraudeurs bijhouden zoals het Extern Verwijzingsregister en worden verzekerden op de hoogte gesteld als zij door een verzekeraar worden aangemeld? Dat willen PvdA-Kamerleden Songül Mutluer en Henk Nijboer weten van de ministers Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Kaag (Financiën).

Aanleiding voor de Kamervragen is berichtgeving van Trouw over de registratie van fraudeurs door verzekeraars, die daarmee voor aanklager en rechter tegelijk zouden spelen.

“Hoeveel klachten zijn er de afgelopen vijf jaar door verzekerden over plaatsing in het register bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) ingediend en in hoeveel gevallen was het oordeel dat een verzekerde ten onrechte in dat register stond? Welke andere mogelijkheden hebben verzekerden nog meer om zich tegen plaatsing in het register te verzetten?”, vragen de PvdA-ers.

De ministers wordt gevraagd of de wet- of regelgeving een dergelijke lijst met fraudeurs toestaat en welke voorwaarden voor het register gelden.

“Acht u het begrijpelijk dat verzekeraars geen aangifte doen van fraude, maar de voorkeur geven aan het via het register kunnen opleggen van eigen maatregelen? Is dit wenselijk, of zouden strafbare feiten zoals fraude bij voorkeur via het strafrecht aangepakt moeten worden? Zouden er betere regels en waarborgen moeten komen voor het bijhouden van een register van fraudeurs door verzekeraars? Aan welke regels en waarborgen denkt u en hoe gaat u hier zorg voor dragen?”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →